OUTLET

Fiberduk 20 m²

Superlätt fiberduk som gör det möjligt att så och plantera tidigt på våren eller förlänga skördesäsongen på hösten.
Läs mer
112 kr (149 kr) Inkl. moms
I lager
Art. nr 50-609380

Fiberduk HPJ• Denna superlätta fiberduk, som endast väger 17 g/m², gör det möjligt att så och plantera tidigt på våren, samtidigt som skördesäsongen på hösten kan förlängas. Detta beror på att fiberduken bl a ger ett utmärkt frostskydd när jordtemperaturen höjs.
• Fiberduken ger dessutom ett balanserat mikroklimat. Den släpper igenom ljus, vatten och luft, som säkerställer ett regelbundet värme- och fuktighetsutbyte. Det är viktiga faktorer som påskyndar tillväxten.
• Fiberduken ger också ett utmärkt skydd mot insekter och småvilt.
• Användningsområden: Grönsaker och kryddväxter, bärbuskar och plantor, nyplanterade växter, kallbänkar, nyanlagda gräsmattor, skuggväv i hobbyväxthus.
• 9,6 x 2,1 m