Stängsling

Hos oss på Lantbutiken hittar du ett brett sortiment av elstängsel och tillbehör för att skapa en säker inhägnad åt dina djur. Vi har har allt från elstängselaggregat, trådar, elband, stolpar och isolatorer. Vi kan med säkerhet säga att du hittar något, stort som smått, som kompletterar eller hjälper dig att bygga ut ditt stängsel.

Att välja rätt elstängsel & elstängselaggregat

När du väljer elstängsel är det viktigt att tänka på hur stor inhägnad du ska ha, och vilka djur som ska vistas däri. Ju större hage desto mer kraft i elstängselaggregatet behövs för att strömmen ska orka ta sig runt. Det samma gäller beroende på vilket djur som vistas i hagen. Får som bär mycket ull kan stå emot en kraftigare stöt än till exempel en häst, varför en hage för får kan behöva ett kraftigare aggregat.
Genom att investera i ett bra elstängsel, elstängselaggregat och viktiga tillbehör så ser du till att dina djur går säkert under den perioden de vistas utomhus. Du kan också komplettera med viltstängsel som skyddar utomstående djur, som exempelvis vildsvin, från att komma in och störa eller förstöra dina marker och beteshagar.
Det är viktigt att välja rätt stängsel, med rätt tråd- eller banddiameter för att dina djur inte ska rymma. Det samma gäller för elaggregat. Har du för låg utström riskerar djuren att rymma, har du för hög riskerar man att skada eller skrämma djuret. 

Tänk på tillbehören till ditt stängsel

Elstängsel fungerar som bäst när det får löpa fritt utan att någon kringliggande stör, som exempelvis gräs och kvistar. Då ser du till att ditt elstängsel inte går miste om utgående energi. Att ha bra och rätt isolatorer som är anpassade för just ditt elstängsel stärker både kvaliteten och livslängden.  För att ett elstängsel ska bli komplett och fungera så bra som möjligt krävs det att man jordar, och då på rätt sätt. Att jorda innebär att man sätter ner stolpar, oftast av järn, i marken som är kopplade till elstängslet. När djuret kommer i kontakt med stängseltråden går strömmen genom djuret och ner i marken och åter upp genom jordspettet. På så sätt återsluts hela strömcirkeln. Detta är inget farligt, utan mer av en åtgärd för att låta strömmen flöda funktionsfritt.
Här kan du läsa vår guide ”Att tänka på vid montering av permanent elstängsel”.
Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Läs mer
Rekommenderade
99 produkter