Så kläcker du ägg i en äggkläckningsmaskin


Här har vi samlat frågor och information kring hur du kläcker ägg i en äggkläckningsmaskin

OBS!
Om du planerar att kläcka ägg, tänk på att alltid beställa hem äggkläckningsmaskinen först. Rekommenderat är att testköra äggkläckningsmaskinen och dess funktioner innan du sätter igång med din äggkläckning.

Information om äggkläckning

Att ha hobbyhöns och att kläcka ägg på egen hand har blivit en stor trend. Allt fler köper äggkläckningsmaskiner och har det som hobby. Det tycker vi är fantastiskt roligt!

Innan du sätter igång, tänk på att kycklingar är levande varelser som behöver skötas och tas om hand på ett kärleksfullt sätt. Speciellt maskinkläckta kycklingar behöver få närhet och trygghet av dig för att växa upp till glada höns. En glad höna värper bättre och ger godare kött. Tänk igenom hur du planerar att sköta dina kycklingar när de väl har kläckts.

Lantbutiken erbjuder idag äggkläckningsmaskiner från dem välkända fabrikanterna Egg Tech och Brinsea. Dessa maskiner fungerar perfekt för både hobbyanvändare och för dig som kläcker ägg på daglig basis. Oavsett vilken äggmaskin du väljer bör du tänka på vissa saker för att äggkläckningen skall bli lyckad. Avelsägg i god kvalitet, rätt temperatur, luftfuktighet och att äggen vänds är viktigt i sammanhanget. Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna och funderingarna som kan uppstå vid äggkläckning. Läs och följ noggrant de bruksanvisningarna som medföljer äggkläckningsmaskinen.

Testkör din maskin för att kontrollera att temperatur- och luftfuktighetsmätare fungerar innan du placerar äggen i maskinen. Se också till att du har rätt temperatur inuti maskinen innan du påbörjar värpningen.

Planerar du att beställa ägg rekommenderar vi att du alltid har mottagit och testat din äggkläckningsmaskin innan du beställer dina ägg.

Varför ska jag använda en maskin istället för höns?

Idealet för en kyckling är att växa upp i en hönsflock med andra kycklingar, hönor och tuppar. Men ibland har man inte någon höna som vill ruva alla 21 dagar som krävs. Dessutom vet vi av erfarenhet att chanserna till en lyckad kläckning med en hög andel kläckta ägg ökar markant med äggkläckningsmaskin jämfört med ruvning på naturlig väg.

Att kläcka i maskin är det säkraste sättet för en lyckad kläckning. Om du har hönor sedan innan kan du efter kläckningen låta en höna som ruvar eller är nybliven hönsmamma ta hand om dina maskinkläckta kycklingar för att på så sätt ge dem en naturlig uppväxt. Det brukar fungera fint om du väljer en höna med lugnt sinne och som är van vid kycklingar.

Placera de maskinkläckta kycklingarna under hönan på natten när hon sover. Ha dem under uppsikt och kontrollera att hönan tar hand om dem som sina egna på morgonen när hon vaknar. Fortsätt gärna att plocka upp kycklingarna så att de vänjer sig vid människor. Detta underlättar när du sedan hanterar dina höns, t ex för att kontrollera att de inte har sjukdomar.

Ska jag tvätta äggen innan jag placerar dem i äggkläckningsmaskinen?

Nej. Ägg som är avsedda för kläckning ska inte tvättas. Äggen har en särskild naturlig beläggning som inte ska tvättas bort. Om ägget är smutsig, borsta försiktigt med en torr grovsvamp. Inkubera inte smutsiga ägg eftersom inkubationstemperaturer och luftfuktighet ökar bakteriell infektion som orsakas av organiskt material (gödsel, blod, jord, etc.) och som kan skada embryot och orsaka dödsfall. Till kläckning bör du välja ägg som har en naturlig form för rasen och som inte är missfärgade.

Hur länge kan ägg förvaras innan ruvningen/äggkläckning kan starta?

Ägg som planeras att kläckas i maskin kan sparas upp till sju dagar utan att kläckbarheten påverkas. I vissa fall har ägg som vilat i upp till tio dagar klarat sig bra, men tänk på att kläckbarheten minskar om du väntar för länge. Äggen skall förvaras i rumstemperatur, 15–18°C och alltid med den spetsiga änden nedåt, så att luftblåsan hamnar överst. Om du förvarar äggen i kartong, lufta genom att vicka och öppna kartongen mellan varven.

Om du använder ägg som har rest/ fraktats, låt dem vila i en äggkartong i minst 24 timmar, med spetsen nedåt innan du ruvar och kläcker dem. Låt nyvärpta ägg vila i 24 timmar innan äggkläckningsprocessen startas. 

Hur ofta skall äggen vändas i äggmaskinen?

Äggen skall vändas varje dag, helst åt olika håll för varje vändning. Se bara till att inte vända äggen mer än nödvändigt, det kan resultera i en misslyckad kläckning. Ett tips är att rita ett X och ett O med en blyertspenna på var sida av ägget, då blir det lättare för dig att se att du vänt på äggen.

En manuell äggkläckningsmaskin har ibland en spak eller anordning för att vända äggen manuellt. På många modeller sitter spaken på sidan och genom att dra spaken in/ut så flyttar du bottenplattan så att äggen vänds. Har du en maskin med vändanordning ska du inte öppna kläckaren och vända dem för hand. För att komma ihåg om du har vänt eller inte kan du till exempel dra ut spaken på morgonen och dra in den på kvällen, då vänds äggen enligt rekommendation två gånger per dygn. 

Om du råkar glömma att vända äggen en gång så påverkas oftast inte kläckningen av detta. Tänk på att en höna som ruvar vänder sina ägg lite godtyckligt. Det är därför bättre att vända en gång för mycket än för lite. En automatisk äggkläckningsmaskin vänder äggen per automatik, ofta en gång i timmen. Att välja en automatisk äggkläckningsmaskin är en stor fördel om du ska kläcka rovfågelägg, papegojägg och andra ägg som är extra känsliga.

Vilken temperatur skall det vara för ruvningen/äggkläckningen i en maskin?

Termometern ska vara placerad på toppen av äggmaskinen. Temperaturen skall då visa cirka 37,5°C. Temperaturen ska helst hållas så jämn som möjligt under hela äggkläckningsprocessen. En liten temperaturskiftning är oftast inga problem och kan jämföras med hönans process. Hon lämnar sina ägg en kort stund emellanåt för att äta och temperaturen sjunker då runt äggen.

Det är viktigt att temperaturen inte överstiger 40°C då risken markant ökar för att fostret kan dö inuti ägget. I slutet av ruvningsprocessen lämnar inte hönan sina ägg alls och samma process gäller vid maskinkläckning. Mot slutet av kläckningen är äggen extra känsliga mot temperaturskillnader. Öppna därför inte locket i onödan.

Vilken fuktighet skall det vara i äggkläckningsmaskinen?

Luftfuktigheten beror dels på hur mycket vatten det finns i maskinen men också temperaturen och luftfuktigheten utanför maskinen. Var noga med valet av placeringen av äggkläckningsmaskinen. Se till att rummet har en jämn rumstemperatur, att det inte förekommer drag i luften och att maskinen inte står i direkt solljus. Tänk även på att inte placera den för nära dörrar eller fönster som ofta öppnas och stängs.

En luftfuktighet mellan 35 - 45% är normalt för de flesta fågeläggen. Om du använder en kläckningsmaskin där du fyller på vatten manuellt kan det vara lagom att fylla på med fingervarmt vatten var tredje dag. Kontrollera så att du har koll på luftfuktigheten i just din maskin innan du lägger i äggen och påbörjar processen. Under slutet av själva kläckningen är det bra om fuktigheten är något högre, mellan 50 - 65%. Detta så att den nästan färdiga kycklingen inte ska torka ut under själva kläckningen som oftast tar tid.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Om strömmen till äggkläckningsmaskinen skulle stängas av på grund av strömavbrott eller annat fel så kommer temperaturen att stanna kvar i äggkläckningsmaskinen i cirka 1-2 timmar. Chanserna att äggen klarar sig är därmed goda förutsatt att strömmen kommer tillbaka i tid. Öppna inte maskinen vid strömavbrott, värmen och fuktigheten försvinner då snabbt från äggkläckaren och kläckningen kan då misslyckas.

Andra alternativ är att placera en varmvattenflaska eller liknande behållare i maskinen samt hålla luckan stängd. Ett annat alternativ är att rulla varma handdukar och lägga runt maskinen, så bibehåller den sin temperatur och fuktighet ett tag.

Varför kläcks inte äggen?

Varför äggen inte kläcks eller att det blir få kycklingar kan bero på flera saker. Bland annat kan det bero på följande:

- Maskinen står för kallt eller i anslutning till kallt drag

- Äggen är dåliga eller för gamla

- Äggen kan vara obefruktade

- Inavel inom flocken

- Intensiv temperaturväxling, oftast genom onödigt öppnande av maskinen

- För hög eller för låg temperatur

- För hög eller för låg luftfuktighet

- Foder och näringsbrist

Hur länge kan en kyckling stanna kvar i en äggkläckningsmaskin?

Kycklingarna kan vara kvar i maskinen efter att de kläckts fram till dess att de torkat och blivit fluffiga. De första två dygnen lever kycklingen av näringen som finns i gulesäcken och behöver då inte äta något annat. Däremot är det bra om man med en gång ger dem vatten på ett litet fat att ställa in i äggmaskinen, som förhindrar att de blir uttorkade. Om du ger vatten, se till att anpassa mängden vatten och storleken på fatet så kycklingen inte riskerar att drunkna.

Om du har en manuell maskin med vatten är det viktigt att du placerar plattan som äggen ligger på mittemellan kanterna så att de nykläckta kycklingarna inte riskerar att trilla ner i vattnet. En del maskiner har annat galler som byts ut vid kläckning. 

Ska man hjälpa kycklingen ut ur ägget? 

Nej. Kycklingen har en liten tagg på näbben som de knackar sig ut med. Det är viktigt att kycklingen tar sig ut själv då detta moment ingår i deras uppväxt.

Endast i undantagsfall ska du hjälpa kycklingen ur ägget. Vid det tillfälle kycklingen hackat hålet nedåt (mot botten av maskinen) och du märker att inget mer händer över tid, kan du försiktigt öppna luckan och vända ägget åt rätt håll.

Hur märker jag när kläckningsprocessen startar?

Något dygn innan kläckningen startar brukar kycklingarna börja pipa inne i ägget. Detta är deras första kommunikation med omvärlden. När pipandet pågått i cirka ett dygn kommer de första kycklingar att börja knacka sig ut.

Kycklingen börjar med att knacka ut ett litet hål som sedan växer sig större. Kycklingen bör vara helt ur sitt ägg inom 2-3 dygn, men oftast tar det inte mer än 12 timmar.

Har du fler frågor eller funderingar kring äggkläckning är du välkommen att kontakta oss på 0511-44 22 00 helgfria vardagar 08.00-16.00 eller skicka e-post till kundservice@lantbutiken.se.


Lycka till med din äggkläckning!

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.