Vad behöver du tänka på när du ska skaffa höns? Nybörjarguide

Louies Lang skaffade höns sommaren 2021. Här berättar hon om hur hon gick till väga, vad som behövs och vad du bör tänka på om du också vill förverkliga drömmen om kacklande vänner hemma i trädgården.

 

Höns ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. De ska skötas om och bo i en miljö som är bra för deras hälsa och som låter dem bete sig naturligt. Hönorna ska normalt tittas till minst en gång per dag. Nykläckta, sjuka eller skadade hönor, och sådana som beter sig onormalt, ska ses till flera gånger per dag. Allt detta står i djurskyddsla¬gen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.
 

jordbruksverkets webbplats finns en broschyr som sammanfattar lagar och regler. Vissa delar handlar om industriell verksamhet, men mycket gäller även för dig som har höns på hobbynivå. 

 

Glöm inte att du måste registrera dina höns hos Jordbruksverket. Läs mer om det i punkt 7 i den här nybörjarguiden.

 

1. Får du ha höns där du bor?

Ett av de första stegen innan du skaffar höns är att ta reda på vad som gäller i din kommun. Om du bor i ett detaljplanerat område måste du vanligtvis tillstånd från kommunen för att skaffa höns, oavsett hur många eller få du har. Du bör aldrig ha en ensam höna. Det är sociala djur som trivs bäst när de har sällskap av andra höns.

 

I många tättbebyggda områden är det inte tillåtet att ha tupp. I en större skock hönor kan det bli ganska tuffa tag med kamp om hierarkin. Om du inte ska ha tupp kan det därför vara bra att begränsa antalet hönor. Ett tips för att hindra att tuppen gal så fort solen går upp är att stänga luckorna till hönshuset på natten för att hålla det mörkt därinne.

 

– Min man sa nej till tupp eftersom de låter så mycket och uppfödaren bekräftade att det inte behövs någon tupp när det är så få hönor. Blir de tio eller fler behövs det däremot en tupp för hålla reda på dem, berättar Louies.


2. Vilken hönsras vill du ha?

Du behöver veta hur stor yta dina höns måste ha. Eftersom utrymmesbehovet delvis beror på hur stora dina hönor blir som fullvuxna, kan det vara bra om du tidigt bestämmer dig för vilken eller vilka hönsraser du vill ha. Läs på om olika egenskaper, och fråga gärna uppfödare och andra hönsägare om råd. Om du vill ha mer än en hönsras så bör du försäkra dig om att de raser du skaffar trivs bra ihop.

Många säljer ägg, kycklingar och höns på Blocket men Louies tycker att det är bra att kontakta uppfödaren, åka dit och se hur djuren har det. Hon hittade en hönsuppfödare inte långt ifrån där hon bor.

– Det går att köpa ägg och kläcka själv, men jag rekommenderar ändå att köpa hos någon som föder upp. Särskilt om det är första gången, då kan du åka dit och titta hur hönorna kommer att bli, och såklart om de är friska. Och det måste inte vara så smått från början. Jag fick mina kycklingar när de var 15 veckor och kan ändå se att de har vuxit, säger Louies.

 

En engagerad och kunnig uppfödare kan ge råd om vilken eller vilka hönsraser som kan vara lämpliga, beroende på vad du vill ha dem till, hur de ska bo, om du har barn och så vidare. Eftersom Louies har en fyraårig son som ska vara med och ta hand om hönsen rekommenderade uppfödaren lugna raser, som inte blir större än att ett barn kan bära dem. En annan viktig sak var förstås att hönorna skulle trivas bra ihop, det är det inte alla raser som gör.

 

Silkeshöns_1.jpg

Höns av rasen Silkeshöns

 


3. Hur stor yta behöver hönorna ha?

På jordbruksverket.se finns detaljerad information om hur många hönor du får ha per kvadratmeter, beroende på hönornas vikt. Det är viktigt att tänka på att måtten är minimimått. Du vill förstås att dina hönor ska må bra, så du bör räkna med betydligt färre höns per kvadratmeter. Måtten är dessutom beräknade för riktigt stora anläggningar. Du som har hönor på hobbynivå behöver räkna med färre hönor per kvadratmeter av det enkla skälet att totalytan är mindre vilket innebär att hönorna ändå har mindre plats att sprida ut sig på. En vanlig rekommendation för höns på hobbynivå är max två hönor per kvadratmeter. 

 

Louies har fem hönor som bor i ett hönshus som är 1,8 kvadratmeter. Hönsgården är cirka 32 kvadratmeter. Hönshuset står inne i hönsgården, men eftersom hönorna kan sitta på taket där, vilket de gärna gör, behöver den ytan inte räknas bort. Det vinterisolerade hönshuset är mindre och Louies tror att det kan bli för trångt när vintern kommer, det beror lite på hur hönorna väljer att sitta och sova där inne. Hon har dock en backup-lösning: hönorna kan få bo i växthuset, det kommer att stå emot den värsta kylan och – minst lika viktigt – hindrar blåst och drag. 

– Jag tycker att mina fem hönor, två stora och tre små, får plats i hönshuset. Hade jag haft fem stora tycker jag att det hade varit för trångt. Jag ser också att några höns sover på pinnen, andra i värpredet, utrymmesbehovet beror lite på hur de sover. På vintern kanske de sover tätt ihop? Vi får vänta och se och anpassa efter behovet om det isolerade hönshuset inte räcker till, säger Louies.


4. Välj hönshus

När du ska köpa ett hönshus behöver du välja ett som är tillräckligt stort i förhållande till hur många hönor du ska ha. Köp gärna lite större ändå, ifall du vill skaffa fler hönor framöver.

Det ska finnas sittpinnar och värpreden, och huset ska ha fönster som släpper in dagsljus. Det är viktigt med bra ventilation för att förebygga mögel, och hindra att det bildas för höga halter av ammoniak i luften från hönornas avföring. Samtidigt är det viktigt att skydda hönorna från drag, särskilt på vintern. Beroende på var i landet du bor kan det behövas en extra värmekälla i hönshuset på vintern, se till då att använda ett element som är avsett för ändamålet så att det inte riskerar att börja brinna. Hönorna ska också ha tillgång till sandbad. Det kan finnas utanför hönshuset, men vintertid bör du av praktiska skäl kunna ha ett sandbad inne i hönshuset.

Louies familj har två hönshus som de har ställt i en större hönsgård som de själva har byggt:

Det oisolerade hönshuset Maja, modellbeteckning 22-HH200, rymmer upp till sex hönor och har en liten utegård där hönorna kan välja om de vill vara bredvid eller under det upphöjda hönshuset. Det finns tre rymliga värpreden med inspektionslucka i taket och öppningsbara dörrar gör det enkelt att rengöra och fylla på med vatten och foder.

Det isolerade hönshuset med modellbeteckning 47-82844 rymmer två till tre hönor. Det har inbyggt värmesystem i golvet som håller huset frostfritt. Den inbyggda termostaten slår på värmen automatiskt när den kringliggande temperaturen når 5 plusgrader och slår ifrån vid 13 plusgrader. Vid 10 minusgrader eller lägre bör huset få extra isolering av till exempel höbalar. Hönshuset har värprede, sittpinnar och öppningsbara tak.

Lantbutiken har flera genomtänkta modeller i sitt sortiment, som alla uppfyller de grundläggande krav du kan ställa på ett hönshus.


5. Välj hönsgård

Hönsgården skyddar mot rovdjur – och mot hönor som tar sig ut och kommer på avvägar. För att hönorna ska känna sig trygga är det ändå viktigt att det finns buskar eller tak. De behöver också kunna söka skydd vid dåligt väder; en enkel lösning är att de själva kan ta sig in i hönshuset från gården.

Hönsgårdens väggar bör placeras på fast underlag för att stå stabilt och för att hindra djur från att smita in eller ut genom glipor mellan vägg och mark. För att hindra rävar från att gräva sig in i hönsgården kan det också vara bra att låta ett metallnät gå ner en bit under jorden, eller sätta en lågt sittande eltråd utanför hönsgården. Ett tak över hönsgården skyddar inte bara från rovfåglar. Det ger också skydd mot fågelinfluensa eftersom smittade vildfåglars avföring annars kan falla ner till hönorna.

Om du tillfälligt vill låta hönorna vara på en annan del av tomten, kan du överväga att komplettera med en flyttbar hönsgård.

– Våra hönor äter gärna gräs, men det som fanns hos dem är uppätet. Med en flyttbar bur kan de få nappa gräs på nya områden. Vi har grannar som låter hönsen gå fritt utan problem, men för närmsta grannen har höken tagit höns så vi vill säkra mot hök, säger Louies.
 

Höns_paduan.jpg

 

6. Köp foderautomat och vattenautomat, mat och bäddmaterial

Hönor äter gärna matrester, gräs, insekter och mask. För att vara säker på att de får i sig alla näringsämnen kan det vara bra att ge färdigt helfoder också. Om du inte ger helfoder kan du ge snäckskal för att täcka behovet av kalk och fosfor vilket behövs för skalbildningen om hönorna lägger ägg.

Hönorna behöver också äta grus. Det kan låta märkligt, men eftersom hönorna inte har tänder så finfördelas maten i den så kallade muskelmagen. Där fungerar gruset som små kvarnstenar som hjälper till att finfördela maten.

För att undvika att locka råttor föredrar de flesta att använda foderautomat i stället för att strö ut maten på marken. Både foder- och vattenautomaten kan med fördel placeras inne i hönshuset. Ibland kan hönsfodret riskera att fastna i foderautomaten, så tänk på att kontrollera att hönorna verkligen kommer åt maten. På vintern måste du också kontrollera att vattnet inte fryser i vattenautomaten. 

Hönorna behöver också ha strömaterial, både i värpredena och på golvet i hönshuset. Strömaterialet kan bestå av halm, hö eller spån, Louies har valt spån. Hönorna behöver, som tidigare nämnt, också ha tillgång till sandbad.

– Jag har foder- och vattenautomaterna inne i hönshuset och tittar till dem varje dag. Eftersom det vinterisolerade hönshuset är mindre funderar jag på att köpa en mindre foderautomat dit för att inte stjäla utrymme, säger Louies.


7. Registrera dina höns

Från och med den 21 april 2021 måste alla som har höns rapportera det till Jordbruksverket. Reglerna gäller oavsett antal hönor och även om det bara är på hobbynivå. Det är den som driver anläggningen som ska registrera den, även om personen själv inte äger eller tar hand om djuren eller den eventuella aveln.

De nya reglerna har införts för att snabbt kunna smittspåra och förhindra ett utbrott av smitta hos djur. Samma syfte har reglerna om att höns inte får utfodras utomhus utan skyddande tak – annars kan de få fågelinfluensa genom vildfåglars avföring. 

– Det gick fort att registrera hönorna hos Jordbruksverket. Man loggar in med bankID, sedan följer man bara anvisningarna, säger Louies.

 


8. Hur mycket jobb kräver hönorna? 

– Jag tycker att det inte är så mycket jobb med hönsen, mer än att byta vatten och kolla till maten varje dag, och rengöra så att det inte är bajs i värpredet eller för smutsigt i övrigt. Samtidigt ser jag förstås om det ligger ägg i värpredet. Jag brukar ta med min son när jag tittar till hönsen, han tycker att det är så roligt, säger Louies.

Det är allmänt känt att hönsgödsel kan ha en avskräckande doft, men Louies tycker inte att det är något problem.

– Det kan nog bero på hur känslig man är. Det blir onekligen ganska mycket bajs, de bajsar överallt och visst luktar det alltid lite men jag tycker inte att det har varit jobbigt. Jag tycker att spån funkar bra som strömaterial, det ser ganska rent ut och suger upp vätska bra. Jag kollar så att det är rent och fint när jag tittar efter ägg, är det blött tar jag bort och fyller på med nytt spån. Jag brukar slänga det smutsiga spånet på marken utanför, det försvinner snabbt och jag använder inte mycket spån alls.

En rejäl storstädning, när hönshuset töms och såpaskuras, behövs bara ett par gånger om året.

Hönshus & värpreden
Se alla hönshus & värpreden
{"id":"B-22-HH006","name":"Hönshus AGDA inkl utegård","category":"Höns & Fjäderfä/Hönshus & Värprede /Hönshus","price":"3790"}
NYHET
{"id":"B-22-HH310","name":"Hönshus Premium","category":"Höns & Fjäderfä/Hönshus & Värprede /Hönshus","price":"9990"}
{"id":"b-22-HH200","name":"Hönshus MAJA inkl utegård","category":"Höns & Fjäderfä/Hönshus & Värprede /Hönshus","price":"3490"}
{"id":"b-47-82844","name":"Hönshus isolerat och med uppvärmning","category":"Höns & Fjäderfä/Hönshus & Värprede /Hönshus","price":"5490"}
Vattenautomater
Se alla
{"id":"b-49-714101","name":"Burkopp till fjäderfä, 0,3 liter","category":"Höns & Fjäderfä/Vattenautomat ","price":"19"}
{"id":"B-49-701211","name":"Vattenautomat för höns i plast, 1,5L","category":"Höns & Fjäderfä/Vattenautomat ","price":"79"}
{"id":"b-49-701221","name":"Vattenautomat för höns i plast, 3 L","category":"Höns & Fjäderfä/Vattenautomat ","price":"71"}
{"id":"b-49-701241","name":"Vattenautomat för höns i plast, 8 L","category":"Höns & Fjäderfä/Vattenautomat ","price":"103"}
Foderautomater & fodertråg
Se alla
{"id":"b-49-701261","name":"Foderautomat för höns i plast, 2,4 L","category":"Höns & Fjäderfä/Foderförsörjning /Foderautomat & Fodertråg ","price":"79"}
{"id":"b-49-701271","name":"Foderautomat för höns i plast, 4,8 L","category":"Höns & Fjäderfä/Foderförsörjning /Foderautomat & Fodertråg ","price":"179"}
{"id":"b-49-701281","name":"Foderautomat för höns i plast, 9,6 L","category":"Höns & Fjäderfä/Foderförsörjning /Foderautomat & Fodertråg ","price":"229"}
{"id":"b-49-7110201","name":"Foderautomat för höns, 18 L, plåt","category":"Höns & Fjäderfä/Foderförsörjning /Foderautomat & Fodertråg ","price":"319"}