Så monterar du plast- och köldridå


Här har vi samlat information om hur du monterar din plast- eller köldridå.

Användningsområde

Plast- och köldridå används främst för att minska värmeförlusten i ouppvärmda utrymmen. Beroende på hur stor öppning som ska täckas, behöver man ha olika tjocklek på ridån:

- Stall, 2 mm

- Ladugård, 2 mm

- Industribyggnad, 4 mm

- Lagerlokal, 3 mm

- Maskinhall, 4 mm

- Skjul, 3 mm

Måttangivelserna är en grov uppskattning och det går givetvis att välja en annan tjocklek på ridån om så önskas. Generellt gäller dock att ju tjockare ridån är, desto tyngre är den. Om du med säkerhet vet att det ofta kommer ske många passager genom ridån kan det vara bra att välja en lite tjockare storlek eftersom de slits med tiden.

Grövre ridåer kan även fungera som ljudridåer, vilket gör att den grövre varianten lämpar sig särskilt bra i byggnader med en hög ljudvolym.

Material

Tillverkad av kadmiumfri PVC

Plastridån är livsmedelsgodkänd och kan även användas inom livsmedelsproduktion och slakteri.

Tillbehör

Vid montering av plast- och köldridå används i regel alltid en upphängning bestående av beslag och skena. Beslaget skruvas fast i ridån och hakas därefter fast i skenan.

Beslagen är storleksanpassade till de olika måtten på ridån (200 mm, 300 mm och 400 mm), medan skenan levereras i längder om en meter.

Skena

Skena

Beslag

beslag

Montering

För optimalt resultat är det viktigt att plastridåerna ligger omlott med ett överlapp om cirka 5 cm. Genom att använda beräkningsmodellen nedan kan du enkelt räkna ut hur många meter du behöver till öppningen som du önskar täcka.

Beräkna längd

Hur många meter köldridå som behövs beror på vilka mått öppningen har och vilken typ av köldridå som skall användas. Det är också viktigt att komma ihåg att ta med överlappningen i sin beräkning då detta i vanligaste fallen är den avgörande faktorn för att begränsa värmeförlusten.

För att göra det smidigt för dig som kund så har vi tillsammans med vår leverantör tagit fram en formel för att räkna ut hur mycket ridå som behövs för olika öppningar.

Beräkna längd på köldridå

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.