Att tänka vid köp av hundgård


Hundgårdar

När du ska köpa hundgård finns det vissa aspekter du måste ta hänsyn till och det är Jordbruksverket som bestämmer vilka regler som gäller. Storleken på hunden och antalet hundar som ska vistas samtidigt är två exempel som styr storleken på din hundgård. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på Jordbruksverket.se.

I en hundgård ska det finnas plats för både sol, skugga och skydd mot regn och vind. Det ska också finnas en koja eller ett inmohusutrymme där hunden kan söka skydd, samt en upphöjd liggplats.

Vi har tagit fram en enklare tabell att utgå från vid val av hundgård. Beräkningen görs genom att ta hundens mankhöjd plus antalet hundar och tabellen visar minimikravet för storlek av hundgård och får inte underskridas.

 

Antal hundar                                Mankhöjd

Antal hundar

< 25 cm

25-30 cm

36-45 cm

46- 55 cm

56- 65 cm

>65 cm

1

6 m²

10 m²

15 m²

16 m²

18 m²

20 m²

2

8 m²

14

18 m²

20 m²

24 m²

28 m²

För varje ytterligare hund ökas ytan med

4 m²

6

8 m²

10 m²

12 m²

14 m²

 

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.