Andningsskydd

Andningsskydd som förhindrar inandning av olämpliga medel.