Elstängsel & Nät

Lantbutiken erbjuder ett mycket brett sortiment av elstängsel och nät för de flesta användningsområden. Vi hjälper dig med att hitta rätt material beroende på djurslag och funktion. När du monterar ditt elstängsel, tänk på att det är obigatoriskt att placera ut varningsskyltar var 25:e meter längs allmän väg.

Filtrera produkter

Your selection