Elstängsel & Nät

Lantbutiken erbjuder ett mycket brett sortiment av elstängsel och nät för de flesta användningsområden. Vi hjälper dig med att hitta rätt material beroende på djurslag och funktion. När du monterar ditt elstängsel, tänk på att det är obligatoriskt att placera ut varningsskyltar var 25:e meter längs allmän väg.

Här visar vi vad du ska tänka på v...

Lantbutiken erbjuder ett mycket brett sortiment av elstängsel och nät för de flesta användningsområden. Vi hjälper dig med att hitta rätt material beroende på djurslag och funktion. När du monterar ditt elstängsel, tänk på att det är obligatoriskt att placera ut varningsskyltar var 25:e meter längs allmän väg.

Här visar vi vad du ska tänka på vid montering av elstängsel.

Hur kopplar man stängseltråden? 
Elstängslet skall kopplas till ett elstängselaggregat, via ett åskskydd. Stängseltråden kopplas till pluspolen från elaggregatet via åskskyddet, minuspolen på elaggregatet skall vara kopplad till jordspett som skall slås ner i marken.

Hur fungerar ett elstängsel? 
När djuret kommer i kontakt med elstängslet får djuret en strömstöt och drar sig tillbaka in i hagen. Elstöten är varken farlig för människor eller djur. Styrkan på strömstöten beror på en rad olika saker, tex. vilken kvalité det är på tråden och hur bra jordningen är.

Vilket aggregat skall man använda? 
Det som är vikigt att tänka på är att olika djur är olika känsliga för elstötar och därför skall man välja rätt elaggregat. Vid informationen om varje elaggregat står det till vilka djur aggregatet är anpassat till.

Vilken stängseltråd skall man välja? 
Alla stängseltrådar har ett motstånd som man mäter i Ohm. En eltråd med lågt motstånd leder bättre ström än trådar med högt motstånd. Vid val av stängseltråd rekommenderar vi att använda en tråd med flera ledare. Fördelen med att använda en eltråd med flera ledare är att om någon strömledare skulle gå av så kan det fortfarande gå ström i eltråden. Om en stängseltråd går av eller behöver skarvas skall man använda avsedda skarvlås för att inte effekten i elstängslet skall påverkas negativt.

Hur skall elstängslet jordas? 
Jordningen till elstängslet är viktigt för att stängslet skall fungera så bra som möjligt. Vid dålig jordning hjälper det inte hur starkt elaggregatet är och hur bra eltråden är. 
Vid starkare och större aggregat rekommenderar vi att man gräver ner flera jordspett och även en jordningskabel. Det är viktigt att inte undervegetationen, som gräs och buskar kommer i kontakt med elstängslet. Om ni har en eltråd med ett högt motstånd och gräs ligger emot stängslet så kan strömmen välja att gå ner i marken istället och då försvinner eller minskas strömstyrkan i elstängslet. Om ni vet att det är mycket undervegetation så välj ett kraftfullt aggregat som klarar dessa hinder, men framförallt, röj bort gräs och hinder när ni monterar ert elstängsel.

 

Hur högt skall man sätta stängseltråden och hur många trådar skall användas? 

Dessa höjder på elstängselrep/-band/-tråd är för olika djurslag och är endast riktlinjer.

Djurslag, antal trådar, trådhöjd. 
- Ko, 1-2 st, 40+80 cm. 
- Häst, 2-3 st, 60+90+120 cm. 
- Får, 3 st, 15+50+80 cm. 
- Gris, 2 st, 10+35 cm.

Lantbutiken har all utrustning ni kan tänkas behöva för ett effektivt stängsel.

För att ert elstängsel skall fungera så bra som möjligt bör nedanstående artiklar finnas med i er installation.

För att ni enkelt skall kunna hitta till alla artiklar kan ni klicka vid nedanstående nummer. Följ steg 1 till steg 18 så har ni fått med alla artiklar för ett bra och effektivt stängsel.  Givetvis kan ni hoppa över ett steg och fortsätta till nästa om ni tex. redan har några artiklar sedan innan.

Utöver dessa artiklar finns även andra tillbehör vid montering av stängsel, som tex. stängselklubba, nedslagningsrör, testinstrument osv. Dessa tillbehör finns under kategori "Stängsel" i meny.

Välkommen att kontakta oss om ni har några funderingar.

E-post. kundservice@lantbutiken.se
Telefon. 0371-13411

Denna bild visar ett exempel på hur man kan utforma och montera sitt stängsel.

 elstängsel

1. Elstängselaggregat för att få ström i stängsel Klicka här
2. Matarledning mellan aggregat och jordspett Klicka här.  
3. Jordspett slås ner i marken för att jorda aggregatat Klicka här. 
4. Åskskydd 
är bra att ha för att skydda aggregatat mot åskan Klicka här
5. Matarledning mellan åskskydd och stängsel Klicka här.
6. Stängselstolpe för stängseltråd Klicka här. 
7. Omskiftare för omkoppling av strömmen Klicka här. 
8. Isolatorer 
för stängseltrådar och trästolpar Klicka här
9. Anslutningskabel mellan aggregat och stängseltråd Klicka här
10. Anslutningskabel mellan elband Klicka här
11. Elband, elrep eller eltråd som stängseltråd Klicka här 
12. Fjädergrind för att öppna och stänga stängsel klicka här
13. Grindisolator vid grindöppningar Klicka här
14. varningsskylt 
för att varna om stängsel Klicka här
15. Bandisolator för att isolera Klicka här
16. Plaststolpe som stängselstolpar Klicka här
17. Bandskarv skarva elbanden Klicka här. 
18. Trådspännare 
för att spänna tråden Klicka här

 

Monteringsanvisning på elstängsel.

 Mer information

Filtrera produkter

Your selection