Takstegar

Kontakta oss och säg vad ni önskar för takprodukt, så hjälper vi er att ta fram ett komplett paket. info@lantbutiken.se Montering av takstegar: Vi erbjuder ett komplett sortiment till olika typer av tak. Taksteg Taksteg finns i olika utföranden och i olika färger. Takstege i stål Takstegar i varmgalvat stål och i olika färger är vår mest sålda t...

Kontakta oss och säg vad ni önskar för takprodukt, så hjälper vi er att ta fram ett komplett paket. info@lantbutiken.se Montering av takstegar: Vi erbjuder ett komplett sortiment till olika typer av tak. Taksteg Taksteg finns i olika utföranden och i olika färger. Takstege i stål Takstegar i varmgalvat stål och i olika färger är vår mest sålda takstege.

Säkerheten viktig för alla

Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän som har sin arbetsplats på taken.

Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad:

  •          Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.
  •          Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.
  •          Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt.
  •          Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används.

Den som arbetar använder den skyddsutrustning han är tilldelad, tänk på att en falldämpare är det bästa och skonsammaste personliga skyddet.

Fast arbetsställe

Om det finns ett fast arbetsställe på taket ställs i Boverkets byggregler krav på olika taksäkerhetsanordningar. En skorsten måste till exempel sotas regelbundet för att det ska vara tillåtet att elda i en kamin eller panna. För att sotningen ska kunna utföras på ett säkert sätt är det nödvändigt att kunna ta sig upp på taket, förflytta sig på taket från uppstigningsstället till skorstenen och att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt.

BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 8:241

Andra fasta arbetsställen kan vara ventilationsanläggningar där till exempel filter måste bytas regelbundet. En frånluftsfläkt på ett yttertak är inte att betrakta som ett fast arbetsställe om det inte finns något särskilt behov av återkommande underhålla av fläkten.

Även vattengångar på ett tak som måste hållas rena för att takavvattningen ska säkerställas, solfångare som kan behöva ses över för deras funktion eller någon annan installation som behöver återkommande service för byggnadens drift är att betrakta som fasta arbetsställen. Om åtkomsten till dessa anläggningar innebär att taket måste beträdas ställs krav på taksäkerhetsanordningar.

För tak som beträds i yrkesmässig verksamhet gäller även Arbetsmiljöverkets regler om skydd mot fall.

Byggnadens användning

Krav på taksäkerhet gäller också om taket eller delar av taket används som till exempel uteplats.

Livlinefästen/Nockräcken

Produktinformation: Nock- och takfotsräcken

Används för att förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på tak. Konsoler till Nock/Takfotsräcken monteras med c/c max 1200 mm. Rören är krympta i ena änden, detta gör att rören passar i varandra och skarven enbart behöver säkras med genomgående bult samtidigt som det gör det enkelt att skjuta i rören i fästena. Utförande enligt SS 831331.

Om taklutning är mindre än 1:10 (6 grader) används i stället livlinekroken.

Som takfotsräcke kan även snörasskydd i profildurk, gallerdurk och 3-rörs användas.
Takbrygga kan användas istället för nockräcke. Du kan också kompletera befintliga takfotsräcken med snörasskyddstillsatser.

Produktinformation : Livlinekrok

Livlinekrok används för att förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på tak. Livlinefästen monteras c/c max 5000 mm. Livlinekrokar används i stället för nockräcke när taklutningen är mindre än 1:10 (6 grader). Till mindre hus kan det räcka med 2 st livlinefästen.

Produktinformation : Snödjupsmarkör

En enkel lösning för att åskådliggöra var fästpunkterna för livlinan finns under snötäcket. Dessutom kan vimpeln justeras till den höjd som anses lämplig när skottning skall utföras. Monteras enkelt med skruv och bult till fästpunkten.

Snörasskydd

Det finns krav i Boverkets byggregler på skydd mot fallande is och snö vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador.

BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 8:2434

Att bara sätta upp ett snörasskydd lokalt kan dock leda till att snörasskyddet kollapsar. Det beror på att den snömängd som belastar ett snörasskydd som bara sitter längs en kortare del av taket, till exempel precis vid en entré, många gånger tar snölast från en mycket större del av taket.

 

Illustrationen visar ett lokalt snörasskydd som riskerar att belastas av snö från en betydligt större del av taket än den snö som finns rakt ovanför skyddet. Illustration: Boverket / Altefur Development

Det är viktigt att försäkra sig om att ett snörasskydd kan ta den last det utsätts för. Det räcker alltså inte med att bara sätta upp ett snörasskydd. Det måste också kunna stå emot den förväntade snölasten.

I Boverkets byggregler ställs endast krav på skyddsanordningar vid entréer. Det kan dock finnas skäl för att sätta upp snörasskydd även på andra delar av ett tak. Exempelvis ställs det krav i ordningslagen på att snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska avlägsnas från tak.

Ordningslag (1993:1617) 3 kap 3 §

Krav på lastkapacitet hos anordningar för infästning av säkerhetslinor

I Boverkets byggregler ställs krav på anordningar avsedda för infästning av säkerhetslinor. Dessa infästningar bör klara den statiska last, 10 kN, som beskrivs i standarden SS-EN 516, Takprodukter - Taktillträdesanordningar - Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg.

Produktinformation: Snörasskydd med 3 rör

Ett stabilt snörasskydd som lämpar sig bra för äldre tak där ett äldre utseende eftersträvas. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Rören är krympta i ena änden, detta gör att rören passar i varandra och skarven enbart behöver säkras med genomgående bult samtidigt som det gör det enkelt att skjuta i rören i fästena. Utförande enligt SS 831335.

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Beräkning av korta snörasskydd

Produktinformation: Snörasskydd i profildurk

Lätt vikt och enkelt att montera. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Utförande enligt SS 831335.

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Beräkning av korta snörasskydd

Produktinformation: Snökratta

Snökrattan är en unik produkt ämnad framförallt för falsade plåttak. Snökrattan uppfyller inte kraven enligt SS 831335. Är dock ett ypperligt komplement utplacerad på taket i flera rader som fördelar snötrycket och skapar ett jämnt snötäcke. Vilket sedan töar bort utan att isflak rutschar ner från taket.

Enbart krattan fungerar bra på mindre takytor och vid lägre taklutningar. Snökrattan skarvas med överlapp i samband med montage till falsfästet.

Produktinformation: Snöraskyddstillsats

Till redan befintligt takfotsräcke kan man komplettera med snörasskyddstillsats för profildurk eller galllerdurk. (Bilden visar snörasskydd av gallerdurk). Passar alla typer av gamla fästen. Tillsatsen kan även monteras till fäste typ 2, 4 och 6 utan rör.

Snözoner

Sverige är indelat i snözoner. Här finner du hjälpmedel för att hitta rätt snözon för en viss plats. Informationen hjälper dig att dimensionera och avståndsberäkna dina snörasskydd.

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Beräkning av korta snörasskydd

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun. Genom att klicka på kartan får du uppgift om snölasten på mark i kN/m² på den plats där du klickar. Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Tänk på att snözonsgränserna endast är en grov bedömning. Nära en gräns kan det vara bra att överväga att välja den högre snölasten.

Det kan även finnas områden i höglänt terräng som kan ha högre laster än de i reglerna angivna. Reglerna är endast samhällets minimikrav.

Max avstånd för sadeltak (m)

Taklutning (grader)

Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4,5

5,5

6

54,7

36,4

27,3

21,9

18,2

15,6

12,1

9,9

10

31,3

20,9

15,7

12,5

10,4

9,0

7,0

5,7

14

21,6

14,4

10,8

8,6

7,2

6,2

4,8

3,9

18

16,4

10,9

8,2

6,5

5,5

4,7

3,6

3,0

23

12,6

8,4

6,3

5,1

4,2

3,6

2,8

2,3

27

11,2

7,5

5,6

4,5

3,7

3,2

2,5

2,0

33

10,0

6,6

5,0

4,0

3,3

2,8

2,2

1,8

38

9,4

6,2

4,7

3,7

3,1

2,7

2,1

1,7

42

9,1

6,1

4,6

3,7

3,0

2,6

2,0

1,7

45

9,1

6,1

4,5

3,6

3,0

2,6

2,0

1,7

50

9,2

6,2

4,6

3,7

3,1

2,6

2,1

1,7

55

9,7

6,4

4,8

3,9

3,2

2,8

2,1

1,8

 

 

 

Max avstånd för pulpettak (m)

Taklutning (grader)

Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4,5

5,5

6

60,1

40,1

30,1

24,0

20,0

17,2

13,4

10,9

10

36,5

24,4

18,3

14,6

12,2

10,4

8,1

6,6

14

26,6

17,8

13,3

10,7

8,9

7,6

5,9

4,8

18

21,3

14,2

10,6

8,5

7,1

6,1

4,7

3,9

23

17,4

11,6

8,7

7,0

5,8

5,0

3,9

3,2

27

15,5

10,3

7,7

6,2

5,2

4,4

3,4

2,8

33

13,7

9,1

6,8

5,5

4,6

3,9

3,0

2,5

38

12,9

8,6

6,4

5,2

4,3

3,7

2,9

2,3

42

12,6

8,4

6,3

5,0

4,2

3,6

2,8

2,3

45

12,5

8,3

6,3

5,0

4,2

3,6

2,8

2,3

50

12,7

8,5

6,3

5,1

4,2

3,6

2,8

2,3

55

13,3

8,9

6,7

5,3

4,4

3,8

3,0

2,4

 

Takbryggor

Produktinformation: Takbrygga i profildurk

Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad.

Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516.

Du kan kompletera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan.

Skyddsräcken

Enkla men stabila lösningar som förhindrar allvarliga fallolyckor på tak. Vi erbjuder två olika typer av skyddsräcken höjd 500 mm och 1100 mm.

Räcke höjd 500 mm används vid risk för genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilationer och lanterniner. Räcket är sammanhängande i hörnen och kan byggas med två, tre eller fyra sidor runt öppningen.

Skyddsräcke höjd 1100 mm är ett fullgott fallskydd som kan monteras längs takkant eller på brygga och takstege.

Produktinformation: Skyddsräcke höjd 500 mm

Skyddsräcke höjd 500 mm används som skydd mot genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilationer och lanterniner.

Räcket har två funktioner; att skydda att man inte trampar igenom ytor samt att man har något att hålla sig i då man öppnar takluckor, fönster med mera på väg upp på taket.

Räcket har ett längsgående rör och stolpar monterade till takfästen som väljs utefter takmaterial. Räcket är sammanhängande i hörnen och kan monteras i vinkel, på tre sidor eller runt om takfönster. Max avståndet mellan stolparna är 1500 mm. Utförande enligt SS 831333.

Produktinformation: Skyddsräcke höjd 1100 mm

Skyddsräcke höjd 1100 mm används för att förhindra fall längs takkant, utrymningsvägar eller arbetsplan. Räcket består av räckesstolpe med fot samt överliggare och följare av räckesrör.

Ett tredje rör kan monteras 100 mm upp från infästningen som skydd mot att lösa föremål av misstag sparkas av taket. Vill man ha ett bättre sparkskydd är det också möjligt att komplettera med sparklist som har en höjd på 100 mm. Max avstånd mellan stolparna är 1200 mm.

Till takbrygga monteras stolpfoten till undersida takbrygga. Till takstege monteras stolpfoten med fästvinkel till insida stegsida. Räcket kan även monteras direkt på tak vid låga taklutningar (upptill 10 grader) framförallt med tätplåten men även falsfästet kan användas.

Taksteg och takstegar

Produktinformation: Taksteg till panntak

Dessa taksteg har en rundad stegyta av halksäker profilplåt. Den rundade stegytan gör att steget passar praktiskt taget alla taklutningar. Stegen krokas fast runt bärläkten. Stegen är typgodkända och får användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m eller taklutning över 45°.

Produktinformation: Taksteg på plåttak

Våra takstag på plåttak är en revolutionerande produkt som skruvas direkt i takplåten. Stegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 meter. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen passar alla vanliga typer av takprofiler. Stegen lagerhålles komplett med skruv i varmförzinkat, rött och svart. Stegen kan monteras rakt över varandra eller i zick-zack mönster.

Produktinformation: Takstege

Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Godkänd för infästning av livlina.

Infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Utförande enligt SS-EN 12951.

Vid taklutning under 15 grader kan takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning.

Produktinformation: Brygga som takstege

Vid taklutning under 15 grader kan takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning. Bryggan monteras på distanser c/c max 1200 mm på samma sätt som takstegen.

Produktinformation: Universaltakstege

En flexibel takstege med en stark och lätt konstruktion. Stegytan är välvd med kragade hål för att ge ett bra fotfäste vid olika taklutningar. Stegens bredd anpassas vid montage för att passa till olika typer av tak.

Varje modul består av 3 steg och 2 sidostycken.

En modern lösning på den traditionella villatakstegen.

Produktinformation: Glidskydd

Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket. Glidskyddet bör monteras vid sidan om takstegen/bryggan för att underlätta övergången från den lösa stegen. Utförande enligt SS 831342.

Takbryggor

Produktinformation: Takbrygga i profildurk

Lätt och stabil takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad.

Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516.

Du kan kompletera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan.

Infästningar

Infästning med fotplatta

Snabb och enkel infästning av samtliga produktgrupper. Fotplattan används med fördel där det är svårt att komma åt under råsponten. T.ex. där man har luftspalt eller isolerade undertak och inredda vindar. Fotplattan är godkänd ned till 17 mm råspont / 12 mm plywood.

Infästning med läktfäste

Enkel infästning där man har undertak av plastfilm, boardskiva eller spånskiva som inte medger infästning i undertak. Läktdimension måste vara minst 45 x 70 mm. Läktfästet monteras ovanpå och har ingen hake på undersidan vilket gör att montaget även kan göras ovanför takstolen. Fästet är godkänt till alla produktgrupper.

Infästning med motlägg/snabbfäste

Snabbfästet är speciellt utvecklat för montering vid takfot och andra ställen där det är svårt att montera motlägg. Snabbfästet är godkänt för alla typer av infästningar i 22 mm råspont.

Fäste för tätskikt

Infästning för taksäkerhet på tätskiktsmatta och takduk. Infästningen passar till samtliga produkter i vårt sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget. Tätplåten levereras i en förhöjd och en slät variant. Den förhöjda har förgängade hål för underlättande av montaget. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990.

Fäste för falsade plåttak

Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla produktgrupper i vårt sortiment.

Falsfästet är godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, koppar- och aluminiumplåt. Även godkänd för rostfri sömsvetsad fals.

Integrerat falsfäste för Klicktak

Integrerat falsfäste för prefabricerade bandtäckningar så kallade klicktak. Fästena är godkända att montera på alla olika fabrikat av klicktak och fungerar på samma sätt som dom vanliga falsfästena. Falsfästet är förmonterat för montage på plåtar som läggs från höger vilket är vanligast förekommande. Skulle plåttaket vara lagt åt andra hållet skall klämbacken lossas och monteras på andra sidan fästet.

Godkänt för montage av nockräcke, snörasskydd, skyddsräcke och takbrygga.

Falsfästet inte godkänt som enskilt fäste för livlina, minst 2 fästen med ett rör emellan är vad som krävs.

Infästningsprofil för profilerade plåttak

infästes enbart med självgängande skruv i minst 0,5 mm stålplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper. Vid beställning anges fabrikat och typ av plåt. Lagerföres till de vanligaste modellerna av profilerade plåtar.

Universal infästninsgprofil

Universal Infästningsprofil passar alla profilerade plåttak. Infästningsprofilen monteras i dubbel plåt vid överlappskarv med självgängande skruv i minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper.

Infästningsprofil för profilerade plåttak

Infästningsplåt används till samtliga produktgrupper på tegelprofilerade plåttak och vissa TRP-plåttak. Infästningsplåten monteras med bygelbult som träs i uppifrån. Godkänd för minst 0,5 mm stålplåt.

Takstege plåttak

Vi har ett stort utbud av takstege plåttak. Avgörande för vilken typ av takstege plåttak du skall välja är infästningen och vilken typ beslag du använder. Här finner du förslag på taksteg plåttak: Takstege standard i stål och Takstege reglerbar i bredden.

Fastsättning av takstege

Hur man går tillväga med fastsättning av takstege är helt beroende av typ av tak och val av stege. Vi rekommenderar att du kontaktar vår kundtjänst om du känner dig osäker på hur du skall utföra fastsättning av takstege.

Vidare information

För vidare information hänvisar vi till BBR – Boverkets byggregler. Dessa hittar ni via följande länk:

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/

Här finns alla produkter inom takstegar, snörasskydd, fästen mm

Mer information

Filtrera produkter

Your selection