Geotextil och markprodukter

På Lantbutiken hittar du smarta och funktionella lösningar från Protego.

Protego Markduk rekommenderas för arbeten vid hus-, mark- och trädgårdsarbeten såsom dränering, plattsättning och dylikt. Vid plattsättning av enklare gångvägar mm rekommenderas Protego Markduk N1 och vid dräneringsarbeten rekommenderas Protego markduk N2. 

Protego Ogräs...

På Lantbutiken hittar du smarta och funktionella lösningar från Protego.

Protego Markduk rekommenderas för arbeten vid hus-, mark- och trädgårdsarbeten såsom dränering, plattsättning och dylikt. Vid plattsättning av enklare gångvägar mm rekommenderas Protego Markduk N1 och vid dräneringsarbeten rekommenderas Protego markduk N2. 

Protego Ogräsduk hindrar ogräs att etablera sig i plantans omedelbara närhet genom att duken är specialbehandlad så att ogräsfrön förhindras att gro genom duken. Duken släpper genom regnvatten men hindar solljus att nå ogräset.

Mer information